pt Lip 2021

Inżynier Elektronik ds. Sprzedaży Podzespołów Elektronicznych