pon Lis 2020

Kierownik Sił Sprzedaży ds. Handlu Detalicznego